Dla kogo przeznaczone są te strony WWW?


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

 • pomiarami, w których wykorzystywane są komputery klasy PC,
 • pomiarami sygnałów pochodzących z czujników pomiarowych,
 • kondycjonowaniem sygnałów procesowych (tzw. przemysłowych),
 • sterowaniem aparaturą kontrolno-pomiarową z interfejsami GPIB/IEEE488, RS232/485 i USB,
 • opracowywaniem programów służących do akwizycji i przetwarzania danych uzyskanych w pomiarach,
 • opracowywaniem własnych konstrukcji aparatury pomiarowej i sterującej,
 • zastosowaniem komputerów w przemyśle, obronności i medycynie.

Dział GPIB/IEEE488 zawiera opisy:

 • kart kontrolerów interfejsu GPIB (równoważne nazwy: IEEE488, IEC-625, HP-IB), wykonania kontrolerów: PCI, USB, RS232, RS485, Ethernet
 • płyt z interfejsem GPIB/IEEE-488 przeznaczonych do montażu w konstruowanych przyrządach (urządzeniach), płyty umożliwiają sterowanie oraz odczyt sygnałów analogowych i binarnych (o poziomie TTL),
 • dwukierunkowych konwerterów interfejsu GPIB na RS232/485,
 • konwerterów interfejsu GPIB na Centronics, Modbus (PLC),

Dział Akwizycji Sygnałów zawiera opisy:

 • kart przetworników A/C, C/A, we/wy binarnych w wykonaniach do magistral PCI, cPCI, PC104, PCMCIA a także modułów pomiarowych z interfejsami IEEE488, RS232/485, Ethernet, USB, CANbus
 • przemysłowych modułów kondycjonujących sygnały analogowe pochodzące z termopar, mostków, PT-100,500,1000, termistorów. Moduły zapewniają izolację galwaniczną, wzmocnienie sygnałów, konwersję sygnałów na standardowy sygnał prądowy (np. 4-20 mA) lub napięciowy (np. 0-10V), linearyzację i filtrację mierzonych sygnałów, konwersję sygnałów zmiennonapięciowych (-prądowych) na sygnał standardowy 4-20mA, kondycjonowanie sygnałów wysokonapięciowych (do 1200V),
 • kart we/wy procesowych; obsługiwane magistrale: Ethernet, PCI, cPCI, ISA, PC-104+
 • modułów (w postaci kart zewnętrznych) kondycjonujących sygnały analogowe, multipleksery analogowe, programowane filtry dolnoprzepustowe (tzw. antyaliasingowe), modułów kondycjonujących sygnały binarne, wyjść z przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi, wejść wysoko i niskonapięciowych z optoizolacją,
 • modułów transmiterów 'przemysłowych' sygnałów prądowych, zapewniają izolację galwaniczną między obiektem a układem pomiarowym,

Dział komponentów sieci CANbus zawiera opisy:

 • kontrolerów CAN-bus do magistrali PCI, ISa oraz do portów USB i LPT
 • oprogramowania do sieci wykorzystujących CAN-bus
 • modułów we/wy z interfejsem CAN-bus

Dział poświęcony oprogramowaniu zawiera:

 • opisy narzędzi programowych ułatwiajacych budowę własnych aplikacji kontrolno-pomiarowych,
 • opisy bibliotek oraz driver'ów